bgen

Стъпка 1 – Регламент
За да участвате във ФСС 2018, трябва да предприемете следните стъпки:
  1. Да се регистрирате на официалния сайт на салона www.salonsofia.eu
  2. Да попълните регистрационната форма и да качите снимките на уебсайта по различните раздели
  3. Да платите своята такса за участие онлайн. Таксата е в размер на 20 лв.
- ИЛИ -  Да изпратите своята кандидатура на CD заедно с таксата за участие (20 лв.) на адрес: 1504 София, П.К. 7. Ако участвате в салона като група, или клуб трябва да бъдете минимум 5 и максимум 10 човека. Кандидатурата се приема само на CD изпратено по пощата (или през онлайн формата като отбелязвате всеки участник като член на групата). Таксата за групово участие е 100 лв.

Тема: ОТВОРЕНА

РАЗДЕЛИ

  1. СВОБОДЕН – ЦВЕТНА ФОТОГРАФИЯ
  2. СВОБОДЕН – ЧЕРНО-БЯЛА ФОТОГРАФИЯ
  3. ПОРТФОЛИО (свободна тема)

ПРАВИЛА СВЪРЗАНИ С УЧАСТНИЦИТЕ

В конкурса могат да участват фотографи, аматьори и професионалисти, от цял свят. Могат да участват индивидуално или като група. Фотографите могат участват в един, два или всички раздели. Всеки може да предаде максимум 4 фотографии в разделите “Свободен цветна фотография” и “Свободен черно-бяла фотография”. Участниците имат право да представят портфолио само в раздела Портфолио. За портфолио се приемат от 3 до 6 снимки на една тема избрана от автора. Журито има право да приеме или отхвърли портфолиото без да прави редакции в в подбора на автора и да премахва отделни снимки. Крайната дата за подаване на снимките е 3-ти Май 2018. Участниците трябва да предадат своите снимки като дигитални файлове, които да бъдат качени през формата в сайта или да се изпратят на CD по пощата на адрес: 1504 София, П.К. 7. Копия на хартия или и мейли с прикачени файлове няма да бъдат разглеждани.

ПРАВИЛА СВЪРЗАНИ СЪС СНИМКИТЕ

Снимките може да снимани в цвят или в черно-бяло. Снимките могат да имат допълнителни софтуерни корекции, стига те да изглеждат автентично. Адаптиране на чужди творби и/или плагиатство не се приемат. Снимки с рамки, бели линии, рисунки по тях (подписи) няма да бъдат разглеждани за журиране. Всяка снимка трябва да има заглавие. За предпочитане е заглавията да са кратки. Портфолиото се подава с едно общо заглавие. Снимките трябва да бъдат предадени в JPG формат. Късата страна на файла не трябва да е по-малка от 2000 px. Файловете трябва да са висококачествени и поне на 300 dpi. (За да можем да направим качествени разпечатки е препоръчително да не променяте оригиналната резолюция, независимо дали тя е по-висока или по-ниска от 300 dpi.) Снимки направени на филм, диапозитив или друг аналогов носител се приемат ако са сканирани и предадени в дигитален формат. ВАЖНО!!!Имената на снимките трябва да съвпадат с имената на файловете. Файловете трябва да се именуват на латиница. Пример: Заглавие: “Пролетен дъжд” Файл: “proleten_dujd.jpg”

УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА:

Да притежават всички авторски права на предадените снимки и с участието си декларират, че те не са плагиатствани или адаптирани или не съдържат елементи от чужди творби. Потвърждават, че правата на снимките не са преотстъпвани или продавани на трети страни и няма рестрикции относно използването им за целите на конкурса и последващата го изложба и публикуването им в каталога и сайта на конкурса. Потвърждават, че имат нужните договорки с моделите участващи в снимките им. Дават съгласието си ФСС да репродуцира и публикува снимки, както и да преотстъпва правото тези снимки да бъдат публикувани от други медии, само във връзка с информация относно ФСС, като се запазват интелектуалните и материалните права на автора.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторите имат правото да отхвърлят снимки, които не отговарят на изискванията на конкурса без да е нужно да дават допълнителни обяснения. Веднъж предадени, снимките не могат да се оттеглят или заменят.

НАГРАДИ

Награда за най-добър автор на FIAP; Златен,сребърен и бронзов медал на FIAP за всеки раздел;
Златни медали на НСФА “Янка Кюркчиева” за всеки раздел.

КАЛЕНДАР:

Краен срок за предаване на снимките: 3 май 2018
Журиране: 12 и 13 май 2018
Публикуване на резултатите: 28 май 2018
Откриване на изложбата и награждаване: 22 юни 2018
Изпращане на Принт каталозите: 10 юли 2018

ЖУРИ

Доц. д-р. Динамир Предов, АFIAP, България – Председател
Раса Милошевич, MF FSS / EFIAP / EsFIAP, Сърбия
Проф. Цветан Гавровски, EFIAP, Македония
Милан Христев, България
Надежда Павлова, България  
_
Фотографиите се приемат само онлайн и само във формат JPG.